Ceny mieszkań bud. B2

Numer mieszkania

Piętro

m2

Strona Świata

Cena za lokal 

Status mieszkania

Karta mieszkania

B2/A/M1

Parter

37,67 m2

zachód

278 000,00 zł

WOLNE

B2/A/M2

Parter

59,94 m2

północny-zachód

422 600,00 zł

WOLNE

B2/A/M3

Parter

58,09 m2

północny-wschód

406 600,00 zł

WOLNE

B2/A/M4

Parter

40,02 m2

wschód

REZERWACJA

REZERWACJA

REZERWACJA

B2/A/M5

Parter

44,84 m2

wschód

322 800,00 zł

WOLNE

B2/A/M6

Parter

64,06 m2

wschód

448 400,00 zł

WOLNE

B2/A/M7

Parter

46,32 m2

zachód

335 800,00 zł

WOLNE

B2/B/M1

Parter

43,05 m2

zachód 

314 300,00 zł

WOLNE

B2/B/M2

Parter

51,05 m2

wschód

REZERWACJA

REZERWACJA

REZERWACJA

B2/B/M3

Parter

46,67 m2

wschód

335 100,00 zł

WOLNE

B2/B/M4

Parter

58,15 m2

południe-wschód

405 900,00 zł

WOLNE

B2/B/M5

Parter

57,62 m2

południe-zachód

406 200,00 zł

WOLNE

B2/B/M6

Parter

37,54 m2

zachód

279 700,00 zł

WOLNE

B2/A/M8

I Piętro

44,96 m2

wschód

323 700,00 zł

WOLNE

B2/A/M9

I Piętro

64,15 m2

wschód

436 200,00 zł

WOLNE

B2/A/M10

I Piętro

66,87 m2

zachód

454 700,00 zł

WOLNE

B2/A/M11

I Piętro

53,43 m2

zachód

REZERWACJA

REZERWACJA

REZERWACJA

B2/A/M12

I Piętro

60,06 m2

północny-zachód

REZERWACJA

REZERWACJA

REZERWACJA

B2/A/M13

I Piętro

58,20 m2

północny-wschód

395 800,00 zł

WOLNE

B2/A/M14

I Piętro

40,02 m2

wschód

282 100,00 zł

WOLNE

B2/B/M7

I Piętro

46,78 m2

wschód

326 500,00 zł

WOLNE

B2/B/M8

I Piętro

58,21 m2

południe-wschód

395 800,00 zł

WOLNE

B2/B/M9

I Piętro

61,79 m2

południe-zachód

423 300,00 zł

WOLNE

B2/B/M10

I Piętro

41,95 m2

zachód

300 400,00 zł

WOLNE

B2/B/M11

I Piętro

40,01 m2

zachód

288 100,00 zł

WOLNE

B2/B/M12

I Piętro

47,14 m2

zachód

333 800,00 zł

WOLNE

B2/B/M13

I Piętro

51,09 m2

zachód

355 100,00 zł

WOLNE

B2/A/M15

II Piętro

44,96 m2

wschód

323 700,00 zł

WOLNE

B2/A/M16

II Piętro

64,15 m2

wschód

449 100,00 zł

WOLNE

B2/A/M17

II Piętro

66,95 m2

zachód

468 600,00 zł

WOLNE

B2/A/M18

II Piętro

53,43 m2

zachód

REZERWACJA

REZERWACJA

REZERWACJA

B2/A/M19

II Piętro

60,06 m2

północny-zachód

REZERWACJA

REZERWACJA

REZERWACJA

B2/A/M20

II Piętro

58,20 m2

północny-wschód

407 400,00 zł

WOLNE

B2/A/M21

II Piętro

40,02 m2

wschód

290 100,00 zł

WOLNE

B2/B/M14

II Piętro

46,78 m2

wschód

335 900,00 zł

WOLNE

B2/B/M15

II Piętro

58,21 m2

południe-wschód

REZERWACJA

REZERWACJA

REZERWACJA

B2/B/M16

II Piętro

61,65 m2

południe-zachód

REZERWACJA

REZERWACJA

REZERWACJA

B2/B/M17

II Piętro

42,10 m2

zachód

REZERWACJA

REZERWACJA

REZERWACJA

B2/B/M18

II Piętro

40,15 m2

zachód

REZERWACJA

REZERWACJA

REZERWACJA

B2/B/M19

II Piętro

47,14 m2

zachód

343 200,00 zł

WOLNE

B2/B/M20

II Piętro

51,10 m2

wschód

365 300,00 zł

WOLNE

B2/A/M22

III Piętro

44,96 m2

wschód

332 700,00 zł

WOLNE

B2/A/M23

III Piętro

55,27 m2

wschód

400 700,00 zł

WOLNE

B2/A/M24

III Piętro

66,95 m2

zachód

482 000,00 zł

WOLNE

B2/A/M25

III Piętro

53,43 m2

zachód

395 400,00 zł

WOLNE

B2/A/M26

III Piętro

60,06 m2

północny-zachód

REZERWACJA

REZERWACJA

REZERWACJA

B2/A/M27

III Piętro

58,20 m2

północny-wschód

419 000,00 zł

WOLNE

B2/A/M28

III Piętro

40,02 m2

wschód

298 100,00 zł

WOLNE

B2/B/M21

III Piętro

46,78 m2

wschód

345 200,00 zł

WOLNE

B2/B/M22

III Piętro

58,20 m2

południe-wschód

419 000,00 zł

WOLNE

B2/B/M23

III Piętro

61,63 m2

południe-zachód

REZERWACJA

REZERWACJA

REZERWACJA

B2/B/M24

III Piętro

42,10 m2

zachód

318 300,00 zł

WOLNE

B2/B/M25

III Piętro

40,15 m2

zachód

305 100,00 zł

WOLNE

B2/B/M26

III Piętro

47,14 m2

zachód

REZERWACJA

REZERWACJA

REZERWACJA

B2/B/M27

III Piętro

51,09 m2

wschód

378 500,00 zł

WOLNE

Skontaktuj się z nami!

  •  

Bravo Developer Sp. z o.o.

83 -300 Kartuzy, 

ul.Chmieleńska 17

608-300-600

biuro@bravodeveloper.pl