Ceny mieszkań bud. B1

Numer mieszkania

Piętro

m2

Strona Świata

Cena za lokal 

Status mieszkania

Karta mieszkania

B1A/M1

Parter

37,41 m2

wschód

REZERWACJA

REZERWACJA

REZERWACJA

B1A/M2

Parter

58,04 m2

południe-wschód

REZERWACJA

REZERWACJA

REZERWACJA

B1A/M3

Parter

61,61 m2

południe-zachód

412 500,00 zł

WOLNE

B1A/M4

Parter

46,68 m2

zachód

312 500,00 zł

WOLNE

B1A/M5

Parter

44,20 m2

zachód

295 900,00 zł

WOLNE

B1A/M6

Parter

37,23 m2

wschód

256 900,00 zł

WOLNE

B1B/M1

Parter

37,35 m2

wschód

REZERWACJA

REZERWACJA

REZERWACJA

B1B/M2

Parter

43,92 m2

zachód 

294 000,00 zł

WOLNE

B1B/M3

Parter

46,62 m2

zachód

312 100,00 zł

WOLNE

B1B/M4

Parter

58,92 m2

północ-zachód

406 600,00 zł

WOLNE

B1B/M5

Parter

57,85 m2

północ-wschód

393 300,00 zł

WOLNE

B1/B/M6

Parter

37,41 m2

wschód

258 200,00 zł

WOLNE

B1A/M7

I Piętro

44,43 m2

zachód

SPRZEDANE

SPRZEDANE

SPRZEDANE

B1A/M8

I Piętro

41,75 m2

wschód

279 600,00 zł

WOLNE

B1A/M9

I Piętro

35,89 m2

zachód

REZERWACJA

REZERWACJA

REZERWACJA

B1A/M10

I Piętro

37,46 m2

wschód

256 000,00 zł

WOLNE

B1A/M11

I Piętro

58,15 m2

południe-wschód

389 300,00 zł

WOLNE

B1A/M12

I Piętro

61,62 m2

południe-zachód

412 600,00 zł

WOLNE

B1/A/M13

I Piętro

46,68 m2

zachód

317 300,00 zł

WOLNE

B1B/M7

I Piętro

46,68 m2

zachód

317 300,00 zł

WOLNE

B1B/M8

I Piętro

58,93 m2

północ-zachód

SPRZEDANE

SPRZEDANE

SPRZEDANE

B1B/M9

I Piętro

57,83 m2

północ-wschód

381 300,00 zł

WOLNE

B1B/M10

I Piętro

41,87 m2

wschód

REZERWACJA

REZERWACJA

REZERWACJA

B1B/M11

I Piętro

40,07 m2

wschód

268 300,00 zł

WOLNE

B1B/M12

I Piętro

41,87 m2

wschód

280 300,00 zł

WOLNE

B1B/M13

I Piętro

44,13 m2

zachód

300 000,00 zł

WOLNE

B1A/M14

II Piętro

44,43 m2

zachód

SPRZEDANE

SPRZEDANE

SPRZEDANE

B1A/M15

II Piętro

41,90 m2

wschód

289 200,00 zł

WOLNE

B1A/M16

II Piętro

35,89 m2

wschód

251 400,00 zł

WOLNE

B1A/M17

II Piętro

37,46 m2

wschód

262 400,00 zł

WOLNE

B1A/M18

II Piętro

58,15 m2

południe-wschód

401 300,00 zł

WOLNE

B1A/M19

II Piętro

61,62 m2

południe-zachód

 REZERWACJA

REZERWACJA

B1A/M20

II Piętro

46,68 m2

zachód

 REZERWACJA

REZERWACJA

REZERWACJA

B1B/M14

II Piętro

46,68 m2

zachód

326 900,00 zł

WOLNE

B1B/M15

II Piętro

58,93 m2

północ-zachód

SPRZEDANE

SPRZEDANE

SPRZEDANE

B1B/M16

II Piętro

57,83 m2

północ-wschód

REZERWACJA

REZERWACJA

REZERWACJA

B1B/M17

II Piętro

42,02 m2

wschód

REZERWACJA

REZERWACJA

REZERWACJA

B1B/M18

II Piętro

40,07 m2

wschód

276 600,00 zł

WOLNE

B1B/M19

II Piętro

42,02 m2

wschód

290 000,00 zł

WOLNE

B1B/M20

II Piętro

44,13 m2

zachód

309 100,00 zł

WOLNE

B1A/M21

III Piętro

44,43 m2

zachód

320 500,00 zł

WOLNE

B1A/M22

III Piętro

41,90 m2

wschód

297 800,00 zł

WOLNE

B1A/M23

III Piętro

35,89 m2

wschód

REZERWACJA

REZERWACJA

REZERWACJA

B1A/M24

III Piętro

37,46 m2

wschód

270 100,00 zł

WOLNE

B1A/M25

III Piętro

58,15 m2

południe-wschód

413 300,00 zł

WOLNE

B1A/M26

III Piętro

61,62 m2

południe-zachód 

SPRZEDANE

SPRZEDANE

SPRZEDANE

B1A/M27

III Piętro

46,68 m2

zachód

SPRZEDANE

SPRZEDANE

SPRZEDANE

B1B/M21

III Piętro

46,68 m2

zachód

REZERWACJA

REZERWACJA

REZERWACJA

B1B/M22

III Piętro

58,93 m2

północ-zachód

SPRZEDANE

SPRZEDANE

SPRZEDANE

B1B/M23

III Piętro

57,83 m2

północ-wschód

SPRZEDANE

SPRZEDANE

SPRZEDANE

B1B/M24

III Piętro

42,02 m2

wschód

REZERWACJA

REZERWACJA

REZERWACJA

B1B/M25

III Piętro

40,07 m2

wschód

284 800,00 zł

WOLNE

B1B/M26

III Piętro

42,02 m2

wschód

298 600,00 zł

WOLNE

B1B/M27

III Piętro

44,13 m2

zachód

REZERWACJA

REZERWACJA

REZERWACJA

Skontaktuj się z nami!

  •  

Bravo Developer Sp. z o.o.

83 -300 Kartuzy, 

ul.Chmieleńska 17

608-300-600

biuro@bravodeveloper.pl